PPHU PelCom

Sprzęt komunikacji
alternatywnej i wspomagającej
Przyciski Pady
Sterowanie
otoczeniem
Interface
USB