PPHU PelCom

Sprzęt w komunikacji
alternatywnej i wspomagającej
Przyciski Pady
Sterowanie
otoczeniem
Interface
USB